Polityka prywatności

sHierba szanuje Twoje obawy dotyczące prywatności. Niniejsza Polityka prywatności opisuje rodzaje danych osobowych, które zbieramy na temat osób fizycznych za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji mobilnych (łącznie „Usługi”), sposób, w jaki możemy wykorzystywać te informacje, komu możemy je udostępniać, oraz dostępne opcje dotyczące korzystania przez nas z Informacja. Polityka prywatności opisuje również środki, jakie podejmujemy w celu ochrony danych osobowych, jak długo je przechowujemy oraz w jaki sposób osoby fizyczne mogą się z nami kontaktować w sprawie naszych praktyk w zakresie prywatności i korzystania z przysługujących im praw.

1. Informacje, które uzyskujemy

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług możesz przekazywać nam dane osobowe na różne sposoby. Rodzaje danych osobowych, które uzyskujemy, obejmują:

 • dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki, kod pocztowy, numer telefonu);
 • treści generowane przez użytkowników związane z recenzjami produktów, komentarzami, pytaniami i odpowiedziami;
 • Preferencje dotyczące kraju/regionu i języka na podstawie ustawień urządzenia mobilnego i/lub adresu IP;
 • Adres IP, urządzenie, system operacyjny i informacje o przeglądarce, które wykrywamy.

Nie musisz podawać tych informacji, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie zaoferować Ci niektórych Usług i powiązanych funkcji.

2. Jak wykorzystujemy uzyskane informacje

Będziemy wykorzystywać informacje, które uzyskamy za pośrednictwem Usług, w razie potrzeby do wypełnienia naszego zobowiązania umownego polegającego na dostarczaniu produktów i usług, o które prosisz, w celu dostarczenia zamówionych produktów.

Będziemy również wykorzystywać informacje, które uzyskujemy za pośrednictwem Usług, jeśli mamy ku temu uzasadniony interes, w tym w celu wspierania następujących funkcji i działań:

 • rozpatrywania reklamacji w związku z naszymi produktami i usługami oraz informowania Cię o statusie Twojego zamówienia;
 • marketing naszych produktów i zapewnianie promocji, w tym ofert specjalnych, kuponów, rabatów i szans na wygranie konkursów;
 • odpowiadanie na Twoje prośby i zapytania oraz zapewnianie obsługi klienta;
 • prowadzenie, ocena i ulepszanie naszej działalności (w tym opracowywanie nowych usług; ulepszanie i ulepszanie naszych Usług; zarządzanie naszą komunikacją; analizowanie naszej bazy użytkowników i Usług; przeprowadzanie analiz danych i badań rynkowych oraz wykonywanie księgowości, audytów i innych funkcji wewnętrznych);
 • ochrona przed, identyfikacja i zapobieganie oszustwom i innej działalności przestępczej, roszczeniom i innym zobowiązaniom;
 • przestrzeganie i egzekwowanie obowiązujących wymogów prawnych, odpowiednich norm branżowych i naszych zasad, w tym niniejszej Polityki prywatności i Warunków korzystania;
 • komunikowanie się z Tobą w sprawie zmian w naszych zasadach.

Możemy również wykorzystywać uzyskane informacje w inny sposób, o którym poinformujemy w momencie ich zbierania lub w inny sposób za Twoją zgodą.

3. Udostępnianie informacji

Nie ujawniamy danych osobowych, które uzyskujemy na Twój temat, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym (1) spółkom zależnym i stowarzyszonym oraz (2) zewnętrznym dostawcom usług, którzy wykonują usługi w naszym imieniu (takie jak przetwarzanie i autoryzacja płatności, realizacja zamówień, transport, odprawa celna, marketing, analiza danych , obsługa klienta i zapobieganie oszustwom) w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Nie upoważniamy naszych usługodawców do wykorzystywania lub ujawniania informacji, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Możemy również ujawnić informacje o tobie: (1) jeśli jest to wymagane przez prawo lub proces prawny (taki jak nakaz sądowy lub wezwanie do sądu); (2) w odpowiedzi na żądania agencji rządowych, takich jak organy ścigania; (3) w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw; (4) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec fizycznym lub innym szkodom lub stratom finansowym; (5) w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia lub faktycznej nielegalnej działalności; (6) w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji); lub (7) w inny sposób za Twoją zgodą.

4. Transfery danych

Możemy przekazywać dane osobowe, które zbieramy na Twój temat, odbiorcom w krajach innych niż kraj, w którym informacje zostały pierwotnie zebrane. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów dotyczących ochrony danych jak kraj, w którym pierwotnie przekazałeś informacje. Kiedy przekazujemy Twoje dane odbiorcom w innych krajach, będziemy chronić te informacje zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności i będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi zapewniającymi odpowiednią ochronę przekazywania danych osobowych odbiorcom w krajach innych niż ten, w którym podałeś Informacja.

5. Twoje prawa i wybory

W zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo możesz: (1) zażądać dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat; (2) zażądać, abyśmy zaktualizowali, poprawili, zmienili lub usunęli Twoje dane; lub (3) zażądać ograniczenia wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami w sposób określony w sekcji 11. Jak się z nami skontaktować poniżej.

Jeśli znajdujesz się w EOG, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo, możesz również sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych osobowych w określonych sytuacjach, w których wykorzystujemy te informacje w oparciu o nasze uzasadnione interesy, jak opisano powyżej. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo, możesz otrzymać, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś na podstawie Twojej zgody lub umowy, której jesteś stroną. Masz prawo do przekazania tych informacji innej firmie, o ile jest to technicznie wykonalne. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami w sposób określony w sekcji 11. Jak się z nami skontaktować poniżej.

W zależności od Twojej lokalizacji możesz mieć prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego ds. prywatności, jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi.

6. Inne usługi online i funkcje stron trzecich

Nasze Usługi mogą zawierać łącza do innych usług i stron internetowych dla Twojej wygody i informacji oraz mogą obejmować funkcje stron trzecich, takie jak aplikacje, narzędzia, widżety i wtyczki. Te usługi, strony internetowe i funkcje stron trzecich mogą działać niezależnie od nas. Praktyki w zakresie prywatności tych stron trzecich, w tym szczegółowe informacje na temat informacji, które mogą gromadzić na Twój temat, podlegają oświadczeniom o ochronie prywatności tych stron, z którymi zdecydowanie zalecamy zapoznanie się. W zakresie, w jakim jakiekolwiek usługi online lub funkcje stron trzecich, do których prowadzą łącza, nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane, sHierba nie ponosi odpowiedzialności za praktyki informacyjne tych stron trzecich.

7. Przechowywanie danych osobowych

W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas trwania naszej relacji plus rozsądny okres, aby zachować zgodność z obowiązującym prawem o przedawnieniu lub jeśli jest to wymagane w inny sposób przez obowiązujące prawo.

8. Jak chronimy dane osobowe

Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych, które uzyskujemy za pośrednictwem Usług, przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

9. Dane osobowe dzieci

Usługi są przeznaczone dla ogółu odbiorców i nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia. Firma sHierba nie gromadzi świadomie ani nie zabiega o dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia za pośrednictwem Usług. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia, niezwłocznie usuniemy te informacje z naszych rejestrów. Jeśli uważasz, że dziecko w wieku poniżej 16 lat mogło przekazać nam dane osobowe, skontaktuj się z nami w sposób określony w sekcji Jak się z nami skontaktować (11) niniejszej Polityki prywatności.

10. Aktualizacje naszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo i bez uprzedniego powiadomienia aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących danych osobowych. W górnej części Polityki prywatności wskażemy, kiedy była ona ostatnio aktualizowana.

11. Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, napisz do nas na adres [email protected] lub napisz do nas na adres:

LLC Sachera-Med
The Altai Territory
Biysk 659315
74 Vasilyeva Street

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest Sachera-Med, LLC.

We use cookies to analyse site usage and personalise content. For more information view our cookie policy.
Accept