Adatvédelmi irányelvek

sHierba tiszteletben tartja az adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmait. Ez az adatvédelmi szabályzat leírja, hogy webhelyünkön és mobilalkalmazásainkon (együttesen: „Szolgáltatások”) keresztül milyen személyes adatokat gyűjtünk az egyénekről, hogyan használhatjuk fel az információkat, kikkel oszthatjuk meg, és milyen választási lehetőségek állnak rendelkezésre az információ. Az Adatvédelmi szabályzat leírja azt is, hogy milyen intézkedéseket hozunk a személyes adatok védelme érdekében, mennyi ideig őrizzük meg azokat, és hogyan léphetnek kapcsolatba velünk az egyének adatvédelmi gyakorlatunkkal és jogaik gyakorlásával kapcsolatban.

1. Megszerzett információk

A Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban Ön különféle módokon adhat meg számunkra személyes adatokat. Az általunk megszerzett személyes adatok típusai a következők:

 • elérhetőségi adatok (például név, e-mail cím, szállítási cím, irányítószám, telefonszám);
 • termékértékelésekhez, megjegyzésekhez, kérdésekhez és válaszokhoz kapcsolódó felhasználók által generált tartalom;
 • Ország/régió és nyelvi preferencia a mobileszköz beállításai és/vagy IP-címe alapján;
 • Az általunk észlelt IP-cím, eszköz, operációs rendszer és böngészőadatok.

Ön nem köteles megadni ezeket az információkat, de ha úgy dönt, hogy nem teszi meg, előfordulhat, hogy bizonyos Szolgáltatásokat és kapcsolódó funkciókat nem tudunk Önnek biztosítani.

2. Hogyan használjuk fel a megszerzett információkat

A Szolgáltatásokon keresztül megszerzett információkat szükség szerint használjuk fel szerződéses kötelezettségünk teljesítésére, hogy az Ön által kért termékeket és szolgáltatásokat biztosítsuk Önnek, a megrendelt termékek kiszállításához.

A Szolgáltatásokon keresztül megszerzett információkat akkor is felhasználjuk, ha erre jogos érdekünk fűződik, beleértve a következő funkciók és tevékenységek támogatását:

 • termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos reklamációk feldolgozása, valamint a megrendelés állapotáról való tájékoztatás;
 • termékeink értékesítése az Ön számára és promóciók biztosítása, beleértve a különleges ajánlatokat, kuponokat, kedvezményeket és versenyek nyerési esélyeit;
 • megválaszolása az Ön kéréseire és megkereséseire, valamint ügyfélszolgálat biztosítása;
 • üzletünk működtetése, értékelése és fejlesztése (beleértve az új szolgáltatások fejlesztését; Szolgáltatásaink bővítését és fejlesztését; kommunikációnk menedzselését; felhasználói bázisunk és Szolgáltatásaink elemzését; adatelemzés és piackutatás elvégzése; számviteli, könyvvizsgálati és egyéb belső funkciók ellátása);
 • csalás és egyéb bűncselekmények, követelések és egyéb kötelezettségek elleni védelem, azok azonosítása és megelőzése;
 • a vonatkozó jogi követelmények, a vonatkozó iparági szabványok és irányelveink betartása és betartatása, beleértve a jelen Adatvédelmi irányelveket és a Használati feltételeket;
 • kommunikálni Önnel az irányelveink változásairól.

A megszerzett információkat más módon is felhasználhatjuk, amelyre vonatkozóan külön értesítést adunk a gyűjtés időpontjában, vagy más módon az Ön hozzájárulásával.

3. Információmegosztás

Az Önről megszerzett személyes adatokat nem adjuk ki, kivéve a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtakat. Személyes adatait megosztjuk (1) leányvállalatainkkal és leányvállalatainkkal, valamint (2) harmadik fél szolgáltatóinkkal, akik szolgáltatásokat nyújtanak a nevünkben (például fizetési feldolgozás és engedélyezés, rendelések teljesítése, szállítás, vámkezelés, marketing, adatelemzés). , ügyfélszolgálat és csalásmegelőzés) a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt célokra. Nem hatalmazzuk fel szolgáltatóinkat az információk felhasználására vagy nyilvánosságra hozatalára, kivéve, ha ez szükséges a nevünkben történő szolgáltatások teljesítéséhez vagy a jogi követelmények teljesítéséhez.

Felfedhetünk Önnel kapcsolatos információkat is: (1) ha erre törvény vagy jogi eljárás (például bírósági végzés vagy idézés) kötelez bennünket; (2) válaszul kormányzati szervek, például bűnüldöző hatóságok kérésére; (3) törvényes jogaink megalapozása, gyakorlása vagy védelme; (4) amikor úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosságra hozatal szükséges vagy helyénvaló a fizikai vagy egyéb károk vagy pénzügyi veszteségek megelőzése érdekében; (5) feltételezett vagy tényleges jogellenes tevékenység kivizsgálásával kapcsolatban; (6) abban az esetben, ha eladjuk vagy átruházzuk vállalkozásunk vagy eszközeink egy részét (beleértve az átszervezést, a feloszlatást vagy a felszámolást is); vagy (7) az Ön beleegyezésével.

4. Adatátvitel

Az Önről gyűjtött személyes adatokat átadhatjuk olyan címzetteknek, amelyek nem abban az országban vannak, ahol az információkat eredetileg gyűjtötték. Előfordulhat, hogy ezekben az országokban nem ugyanazok az adatvédelmi törvények érvényesek, mint abban az országban, ahol eredetileg megadta az információkat. Amikor adatait más országokban lévő címzetteknek továbbítjuk, ezeket az adatokat a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint védjük, és betartjuk a vonatkozó jogi követelményeket, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a személyes adatoknak az Ön által megadott országtól eltérő országok címzettjei számára történő továbbításához. az információ.

5. Az Ön jogai és választásai

A vonatkozó jogszabályok által biztosított mértékig Ön: (1) hozzáférést kérhet az Önről általunk kezelt személyes adatokhoz; (2) kérheti, hogy frissítsük, javítsuk, módosítsuk vagy töröljük adatait; vagy (3) kérheti személyes adatai felhasználásunk korlátozását az alábbi 11. Hogyan léphet velünk kapcsolatba című szakaszban meghatározott módon kapcsolatba lépve velünk.

Ha Ön az EGT-ben tartózkodik, a vonatkozó jogszabályok által biztosított mértékig tiltakozhat személyes adatainak felhasználása ellen bizonyos helyzetekben, amikor ezeket az információkat jogos érdekeink alapján használjuk fel, a fent leírtak szerint. Ezen túlmenően, a vonatkozó jogszabályok által biztosított mértékig, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkaphatja személyes adatait, amelyeket az Ön hozzájárulása vagy egy olyan szerződés alapján bocsátott rendelkezésünkre, amelyben Ön a szerződő fél. Önnek joga van arra, hogy ezeket az információkat egy másik cégnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható. E jogok gyakorlásához kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 11. Kapcsolatfelvétel című részben leírtak szerint.

Tartózkodási helyétől függően Önnek jogában áll panaszt benyújtani egy adatvédelmi hatósághoz, ha nem elégedett a válaszunkkal.

6. Egyéb online szolgáltatások és harmadik féltől származó szolgáltatások

Szolgáltatásaink az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében hivatkozásokat biztosíthatnak más online szolgáltatásokra és webhelyekre, és tartalmazhatnak harmadik féltől származó funkciókat, például alkalmazásokat, eszközöket, widgeteket és beépülő modulokat. Ezek a szolgáltatások, webhelyek és harmadik felek funkciói tőlünk függetlenül működhetnek. Ezeknek a harmadik feleknek az adatvédelmi gyakorlatára, beleértve az általuk Önről gyűjthető információkra vonatkozó részleteket is, ezeknek a feleknek az adatvédelmi nyilatkozatai vonatkoznak, amelyeket határozottan javasolunk, hogy tekintse át. Amennyiben a kapcsolódó online szolgáltatások vagy harmadik felek funkciói nem a mi tulajdonunkban vagy ellenőrzésünkben vannak, az sHierba nem vállal felelősséget ezen harmadik felek információs gyakorlatáért.

7. Személyes adatok megőrzése

A vonatkozó jogszabályok által megkövetelt mértékig megőrizzük személyes adatait kapcsolatunk időtartama alatt, plusz egy ésszerű időtartamot ahhoz, hogy megfeleljünk a vonatkozó elévülési időnek, vagy ha a vonatkozó jogszabályok másképp előírják.

8. Hogyan védjük a személyes adatokat

Fenntartunk adminisztratív, technikai és fizikai biztosítékokat, amelyek célja a Szolgáltatásokon keresztül megszerzett személyes adatok véletlen, jogellenes vagy jogosulatlan megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, hozzáférése, nyilvánosságra hozatala vagy felhasználása elleni védelme.

9. Gyermekek személyes adatai

A Szolgáltatások általános közönség számára készültek, és nem 16 éven aluli gyermekeknek szólnak. Az sHierba nem gyűjt tudatosan személyes adatokat 16 éven aluli gyermekektől a Szolgáltatásokon keresztül. Ha megtudjuk, hogy egy 16 éven aluli gyermektől gyűjtöttünk személyes adatokat, haladéktalanul töröljük ezeket az adatokat nyilvántartásunkból. Ha úgy gondolja, hogy egy 16 éven aluli gyermek közölhetett velünk személyes adatokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen Adatvédelmi szabályzat Kapcsolatfelvétel (11) szakaszában leírtak szerint.

10. Adatvédelmi szabályzatunk frissítései

Ez az adatvédelmi szabályzat időszakonként és előzetes értesítés nélkül frissíthető, hogy tükrözze a személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkban bekövetkezett változásokat. Az Adatvédelmi szabályzat tetején jelezni fogjuk, hogy mikor frissítették legutóbb.

11. Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a [email protected] címre, vagy írjon nekünk a következő címre:

LLC Sachera-Med
The Altai Territory
Biysk 659315
74 Vasilyeva Street

Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős szervezet a Sachera-Med, LLC.